SITC SITC VIETNAM CO.,LTD.

MENU

  1. Home
  2. Accounting
  3. Contact Us

Thông tin liên hệ

Nếu bạn cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử hoặc điện thoại (Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ chi tiết hơn)

- Hóa đơn hàng nhập: cashier.hph@sitc.vn (Máy lẻ: 120, 121, 122)
- Hóa đơn hàng xuất: cashier2.hph@sitc.vn (Máy lẻ: 123)
- Kiểm tra tiền vào tài khoản: cashier.hph@sitc.vn (Máy lẻ: 120, 121, 122)
- Hóa đơn Đà Nẵng: cashier.dad@sitc.vn (Máy lẻ 127)
- Kế toán công nợ: accounting@sitc.vn (Máy lẻ 128)
- Thương vụ: commercial@sitc.vn (Máy lẻ: 124)

Ms. Trần Thị Lan
Direct : +84 225 3757800 (121)
Mobile : +84 388 999995
Ms. Phùng Thị Kim Cúc
Direct : +84 225 3757800 (123)
Mobile : +84 936 567255
Ms. Lê Thị Quỳnh Mai
Direct : +84 225 3757800 (120)
Mobile : +84 837 108876