SITC SITC VIETNAM CO.,LTD.

MENU

  1. Home
  2. Inbound
  3. Local Charge

(Updated:2024/03/01)

20′GP 20′DG 20′RF/OT/FR 40′GP/HC 40′DG 40′RF/OT/FR 45HC
THC 3,200,000 4,000,000 4,800,000 6,000,000
RECC 400,000 450,000 800,000 900,000 800,000
CIC (from Japan) 1,075,000 2,150,000
CIC
(from China Mainland, Hongkong, Indonesia)
2,750,000 5,500,000
CIC (from others port) 1,720,000 3,440,000
CIC (from Thailan, Myanmar ) -
DOC FEE 1,000,000 per B/L
LSS Vui lòng tham khảo thêm tại đây.
Bắt đầu từ ngày 01/05/2023,điều chỉnh phí vệ sinh + phí bảo trì container(RECC):

※ Đơn giá tính bằng VND

※ Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.