SITC SITC VIETNAM CO.,LTD.

MENU

  1. Home
  2. Inbound
  3. DEM & DET Tariff

(Updated:2022/07/01)

 

1.Dry / High Cube / Tank / Hanger Container
Demurrage Detention
1st - 5th Day Free of Charge 1st - 3th Day Free of Charge
6th - 10th Day 400,000/20'/Day VND
800,00/40'/Day VND
4th - 8th Day 400,000/20'/Day VND
800,000/40'/Day VND
Thereafter 600,000/20'/Day VND
1,200,000/40'/Day VND
Thereafter 600,000/20'/Day VND
1,200,000/40'/Day VND
2.Open Top / Flat Rack Container
Demurrage Detention
1st - 3th Day Miễn phí 1st - 3th Day Miễn phí
4th - 8th Day 500,000/20'/Day VND
1,000,000/40'/Day VND
4th - 8th Day 500,000/20'/Day VND
1,000,000/40'/Day VND
Sau đó 800,000/20'/Day VND
1,600,000/40'/Day VND
Sau đó 800,000/20'/Day VND
1,600,000/40'/Day VND
3.Container lạnh
Demurrage Detention
1st - 3th Day Miễn phí 1st - 3th Day Miễn phí
4th - 8th Day 750,000/20'/Day VND
1,500,000/40'/Day VND
4th - 8th Day 750,000/20'/Day VND
1,500,000/40'/Day VND
Sau đó 1,050,000/20'/Day VND
2,100,000/40'/Day VND
Sau đó 1,050,000/20'/Day VND
2,100,000/40'/Day VND
4.Container hàng nguy hiểm
Demurrage Detention
1st - 3th Day Miễn phí 1st - 3th Day Miễn phí
4th - 8th Day 600,000/20'/Day VND
1,200,000/40'/Day VND
4th - 8th Day 600,000/20'/Day VND
1,200,000/40'/Day VND
Sau đó 900,000/20'/Day VND
1,800,000/40'/Day VND
Sau đó 900,000/20'/Day VND
1,800,000/40'/Day VND

※ Biểu phí áp dụng cho Hải Phòng và Đà Năng

※ Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.